Články

Historie saunování ve světě

turecký hammam

Saunování je již dlouhodobě oblíbenou relaxační procedurou v mnoha koutech světa. Významné benefity na fyzické i psychické zdraví a pohodu činí ze saun jeden z nejoblíbenějších způsobů relaxace a rekreace. Kořeny saunování sahají daleko do minulosti a své zastoupení má v mnoha kulturách. Čtěte dál a dozvíte se o historii saun ale i o tom, jak tvořily nedílnou součást wellness, zdraví a společenských praktik už dávno v minulosti.

Čo v článku nájdete:

Počátky saun můžeme datovat do období, kdy lidé vyvinuli schopnost svévolně zakládat oheň. Oheň našim dávným předkům umožnil nejen vaření jídla, ale přinesl s sebou také prostředky k úmyslnému zahřívání těla. Úplně první „sauny“ v jejich základní struktuře vyvinuté v Africe měly cílem zbavit tělo infekcí. Už tady můžeme vidět, jak člověk objevil benefity pobytu v horkém prostředí na zdraví. Přestože měli daleko od luxusních saun, které známe dnes, záměr zůstává podobný – vyvolat nadměrné pocení, zbavit tělo škodlivých látek, léčit nemoci a optimalizovat zdraví.

Finsko, domov saun a saunování

Tradice saunování se neodmyslitelně spojuje s Finskem. Není náhoda, že většina lidí si při slově sauna hned představí Finsko či finskou saunu. Ve skutečnosti, Finská tradice saunování je skvělým způsobem, jak prozkoumat historii a dozvědět se více o této proceduře, protože sahá až do roku 7000 před naším letopočtem. Saunování bylo a do dnešního dne je pro obyvatele Finska velmi důležitou součástí jejich životů. Ve Finsku se nacházejí 3 miliony saun, což je impozantní číslo vzhledem k počtu obyvatel, který jen o něco přesahuje 5 milionů. Finské venkovni sauny jsou také rozšířeny téměř všude ve světě a většina saun se suchým teplem, je založena na moderní konstrukci finského archetypu.

tradiční budova sauny ve Finsku
Tradiční budova sauny na břehu Baltského moře v Kimito, jihozápadní Finsko

Předchůdcem sauny, jak ji známe dnes, bylo, dá se říci, topení v domácnosti. Šlo o jámu vykopanou uprostřed obydlí, které bylo vyrobeno z proutí, dřeva, slámy a bláta. Do jámy se umístily kameny, které se daly zahřívat na vysokou teplotu. Tímto způsobem dokázali lidé udržet teplo na delší dobu a zajistit si teplo ve svých obydlích. Šlo zejména o oblasti dnešního Finska. 

Původ slova sauna

Samotný pojem sauna má uralský původ a jeho původní forma byla „sàvna“, což je pojem popisující jámu v zemi, která byla zahřátá a pokryta zvířecí kůží. Tento typ saun se dnes již nevyskytuje, ale na podobném principu fungují saunové stany, které jsou podobné indiánským potním chýším.

potná chýše v Arizoně
Potní chýše indiánského kmene Hualapai v Arizoně

První pozemní sauny

Kdy přesně se začaly stavět pozemní sauny není zcela známo, ale obecně se jejich původ datuje již do doby kamenné. První pozemní sauny měly podobu uměle vytvořených jeskyní, které byly zakryty kůží zvířat. Pod hromadou kamenů v nich během dne hořel oheň. Po jeho uhašení kameny zahřívaly jeskyni dlouho do noci. Sloužila pro lidi (někdy i zvířata), kteří se v ní uchýlili a vyhřívali se v páře, která stoupala z kamenů, na které lily vodu. Tyto rané sauny byl nejen vyhřívané, ale také sterilizované kouřem a sloužily jako kuchyně, umývárny, nemocnice.

Sauny byly dokonce místem, na kterém se rodily děti a místem, na kterém byla uložena těla lidí na konci jejich života. Tyto procedury mají své kořeny ve staré šamanské tradici, která je spojena s vírou, že sauny byly jakýmsi portálem mezi tímto světem a spirituálním světem. Sauny byly také místo, kde se konaly všechny důležité obřady, jako například svatby či rituální procedury. Návštěva saun se spojovala i s důležitými obdobími, jako dožínkové slavnosti či letní slunovrat.

Zajímavost:
Ve starověké finské pohanské víře se věřilo, že osoba má tři duše, zvané Itse, Haltija a Löyly. Itse je podobná psychice, lidské osobnosti, Haltija by se dala popsat jako výše já nebo v některých případech strážný duch a Löyly představovala tělo, duši a všechny tělesné funkce, jako například dýchání. V moderním finském jazyce Löyly znamená pára, která vychází ze saunových kamen.

Sauny jako důležitá místa pro rituály

Sauny byly tedy místem, na kterém se konaly všechny důležité společenské obřady či šamanské rituály. Staly se posvátnými místy, která byla spojována s duchovními přesvědčeními. Věřilo se totiž, že propůjčují magickou moc těm, kteří do nich vstoupili. Věřilo se také, že každá sauna měla svého mystického saunového ducha, který musel být respektován. K tomu, aby osoba mohla vstoupit a být v sauně, bylo nutné, aby dodržoval jisté zásady a pravidla. V závislosti na regionu, ve kterém se sauna nacházela byl tento duch sauny buď ženou nebo mužem. Duch sauny netoleroval neuctivé chování a věřilo se, že mohl pronásledovat osobu, která se v sauně chovala nesprávně a neuctivě.

Jedním z nejdůležitějších šamanských aspektů sauny byly její léčivé vlastnosti. Šamani brávali nemocného člověka do sauny a prostřednictvím šamanského transu putovali do duchovního světa, aby hledal ducha nemocného a snažil se ho přivést zpět.

Sauna byla ve Finsku již od starověku velmi důležitým místem, dokonce tak důležitým, že mnohdy byla první stavbou, která byla postavena. Majitelé si nejprve postavili saunu a teprve potom dům.

Sauny ve středověké Evropě

V raném středověku bylo v Evropě zvykem stavět u klášterů lázně či potní chýše. Obecně se věřilo, že koupání mělo duchovní účinky. Ve vrcholném a pozdním středověku však byla Evropa neustálým bojištěm mezi různými náboženskými skupinami a koupání a saunování začalo získávat pochybnou pověst ničitele lidské morálky. To byl jeden z důvodů, proč ve většině částí Evropy koupací kultura zanikla a několik lázeňských domů bylo zničeno. Kultura saunování a koupání zůstala živá v severní Evropě a pobaltských zemích jednoduše proto, že to byly některé z posledních zemí v Evropě, které byly konvertovány na křesťanství.

Saunování ve světě

Kultura saunování ale i léčivé účinky saun a horké páry byly uznávány v mnoha zemích na různých kontinentech. Na chvíli ještě zůstaneme u Evropy, konkrétně u tureckých lázeňských domů. Ty se staly populárními již před tisíci lety. Každodenní koupací rituály ve vodě byly běžnou záležitostí. V rámci přípravy na speciální příležitosti lidé navštěvovali místní lázně, koupali se v horkých bazénech a leželi v parních místnostech. Součástí byly i masáže či drhnutí, aby se z těla odstranila špína a odumřelá kůže.

Turecké lázně, nazývané hammam, se vyznačují úžasnou architekturou, která je navržena tak, aby přivedla mysl do tiché reflexe, čímž může člověk podrobit svou mysl a tělo procesu čištění.

turecký hammam
Turecký hammam

V Austrálii domorodí obyvatelé navštěvovali potní chýše, podobně jako ty, které postavili domorodí Američané. Považovali je za účinný způsob léčby duševního a tělesného zdraví. Tyto parní domy byly také způsobem, jak spojovat komunity – lidé si mohli povídat, smát, plakat, sdílet jídlo, řešit konflikty či rozvíjet rodinné a přátelské vztahy, což bylo také potřebné pro duševní zdraví.

V Asii jsou sauny živou součástí kultury již po tisíce let. Například v Koreji byly lázně s názvem jjimjilbang navrženy na podporu detoxikace a poskytování léčebné péče. Typický očistný rituál se skládal z odstranění odumřelé kůže (s využitím rybek), po kterém následovalo napařování se v místnostech s různými léčivými prvky, jako je například sůl. Dnes jsou korejské lázně známé tím, že poskytují špičkové zdravotní procedury, akupunktury, suché sauny či ledové místnosti a napařování, které podporují celkovou detoxikaci organismu.

Japonské koupele, nazývané onsen, také kombinují různé léčivé prvky, jako je hořčík, síra či minerální horké prameny.

Také africké koupele využívají místní jíly, oleje, bylinky či minerální vodu k očištění těla od toxického zatížení. Využívají také horké bahenní koupele a tradiční africké masáže.

Přestože každá kultura má svá vlastní specifika saunovacích a lázeňských rituálů, není pochyb o tom, že horká pára a pobyt v horkém prostředí mají blahodárné účinky na zdraví člověka. Bohatá historie saunování v různých koutech světa je toho důkazem.

Benefity saunování

Sauna obecně přináší blahodárné účinky na zdraví nejen po fyzické, ale i psychické stránce. Pravidelné saunování má pozitivní účinky na imunitní systém a funguje jako prevence vůči různým onemocněním, jako je chřipka či jiná onemocnění dýchacích cest. Prostřednictvím pobytu v horkém prostředí se skrze póry z těla dostávají ven škodlivé látky, čímž se pročišťuje organismus. Saunování podporuje prokrvení těla, pomáhá snižovat napětí ve svalech, čímž dokáže zmírňovat či odbourávat svalovou bolest. Saunování také pozitivně ovlivňuje psychiku, protože pomáhá odbourávat stres a navozuje pocity relaxace.

Saunování také může posilovat krevní oběh a srdce, čímž může přispívat ke snížení rizika infarktu. Podporuje také prokrvení tkání celého těla, ale také vnitřních orgánů. Saunování také může být účinné při prevenci problémů s alergiemi (vhodná je například infrasauna, která přispívá k ničení škodlivých látek).

Kdy se raději nesaunovat

Pokud je alergie ve fázi vypuknutí, v tom případě se pobyt v sauně nedoporučuje. Sauna je třeba se vyhnout i tehdy, pokud pociťujete, že na vás „leze“ nějaká nemoc, případně užíváte antibiotika či jiné léky. Saunování se nedoporučuje ani těhotným ženám. Vyhnout by se sauně měli i lidé s epilepsií, vážnými onemocněními, infekčními onemocněními, problémy se štítnou žlázou, gynekologickými problémy, kožními záněty či otevřenými ranami nebo poraněními kůže. Abyste měli stoprocentní jistotu, zda je pobyt v sauně pro vás vhodný, určitě se obraťte na svého ošetřujícího lékaře, se kterým můžete zkonzultovat vhodnost této procedury.

Typy a druhy saun

Dnes máme ve srovnání s minulostí velkou výhodu v tom, že existuje řada různých druhů saun, z nichž si můžeme vybírat vzhledem k potřebám a preferencím. Pobyt v sauně můžeme praktikovat ve wellness centrech či lázních, ale i doma v soukromí.

Tip: Domácí sauna je dnes již poměrně populárním konceptem, který má v oblibě stále více lidí. Poskytuje soukromí, které ve veřejných wellness centrech najdeme jen málokdy. Čtěte dál a dozvíte se o druzích saun, které můžete mít doma i vy.

Tradičním druhem saun jsou právě finské sauny, se kterými se setkáte pravděpodobně nejčastěji. Jsou typické dřevěným obkladem a lavicemi v interiéru. K ohřevu se využívají elektrická kamna nebo kamna na dřevo. A uvnitř sauny se nacházejí rozžhavené kameny, které se zalévají vodou pro regulaci vlhkosti v kabině. Finské sauny obvykle dosahují teploty od 60 do 110 stupňů Celsia a vlhkost vzduchu jen mezi 5 a 20 procent. Těmto teplotám je přizpůsoben i saunovací proces, kdy se doporučuje být v sauně kratší dobu a následně k tomu se zchladit ve studené vodě.

Dalším častým druhem jsou infrasauny, které jsou vzhledem podobné finským saunám (dřevěná kabina s lavicemi), ale způsob vyhřívání je však odlišný. Využívají se zářiče, které produkují infračervení záření. To proniká přímo do svalstva a rovnoměrně jej přehřívá. Infrasauny využívají nejčastěji sportovci, kteří potřebují efektivně rozehřát svalstvo.

Parní sauna je dalším častým druhem. Její teplota dosahuje 40 až 45 stupňů Celsia a vlhkost vzduchu mezi 90 až 100%. Je vhodná pro lidi s dýchacími obtížemi a často se kombinuje s eukalyptem, a tak pomáhá uvolnit dýchací cesty.

Kromě těchto tří nejčastěji využívaných saun existují také solné sauny, tropické sauny či bylinkové sauny.

Materiály a typy saun

Sauny mají obecně tradiční formu samostatné kabiny, která se vyhřívá způsobem závisejícím na druhu sauny. Co se týká materiálů, ty také závisí na druhu sauny. V případě finských a infračervených saun se jedná o dřevěné materiály, (nejčastěji skandinávské dřeviny), v případě parních saun zase o keramické materiály. Za saunováním se můžete vybrat například do wellness centra, nebo si vytvořit vlastní soukromé wellness centrum přímo doma, například na zahradě s pomocí venkovních saun. Venkovní sauny jsou skvělou volbou, chcete-li si benefity saunování užívat v soukromí, aniž by vás někdo rušil. Tyto venkovní sauny mají nejčastěji podobu dřevěných domků, které lze umístit prakticky kdekoli na zahradu či pozemek.

Kromě saunových domků jsou v poslední dobře velmi oblíbenou formou také sudové, nazývané také barelové, sauny. Sudová sauna by se dala popsat jako tradiční venkovní sauna s netradičním designem. Výhodou, kterou mají tyto sudové sauny oproti klasickým kabinovým saunám, je jejich jednoduchá instalace, kompaktnost, ale také to, že nezabírají mnoho prostoru na zahradě. Kromě toho jsou také elegantním estetickým prvkem. Největší výhodou je ale jejich tvar, který umožňuje efektivní, rychlé a rovnoměrné zahřátí. Sudová sauna má totiž přibližně 20% méně prostoru pro vytápění než kabinová sauna stejné velikosti. Charakteristický oválný design zabraňuje usazování tepla v horní části sauny, neboť horký vzduch je neustále v pohybu, výsledkem čehož je stabilní a efektivní teplo v celém vnitřním prostoru.

barelová sauna
Barelová sauna

Saunování je součástí kultury a společenských procesů či obřadů lidstva již od starověku. Benefity pobytu v sauně na psychické i fyzické zdraví jsou nepopiratelné. Určitě není na škodu zařadit pravidelné saunování do seznamu volnočasových aktivit. A pokud by se vám za saunováním nechtělo cestovat, jestli byste si rádi vytvořili vlastní wellness doma, můžete se inspirovat naší nabídkou domácích venkovních saun. Velmi rádi vám poradíme s výběrem a realizací vašeho soukromého místa k rekreaci a odpočinku.

Zdroje:
https://www.youtube.com/watch?v=A14HICz1rkk
https://medium.com/estoniansaunas/heres-why-the-history-of-the-sauna-is-deeper-than-you-might-think-d8e5127a8232
https://infraredsauna.com/blog/sauna-history-101-from-finnish-to-infrared-saunas/

magazín další doporučeno

Radost z nákupu Další důvody
proč si vybrat nás

  • 3 letá záruka v ceně každého produktu
  • Ke každému produktu impregnat zdarma
  • Doprava zdarma na vybrané výrobky
  • Za každý prodaný produkt vysadíme 10 stromků
Záhradný Domček Pula

Velmi vyzdvihuji způsob komunikace. Rychlé reakce, vstřícnost, informování zákazníka o všem. Chlapi-montážníci byli milí, vstřícní, slušní. Super! Hodně zdaru Vám přeji!

Ján L

Skvělá komunikace, poradenství, rychlé jednání s firmou a výsledkem je nadherný altán, se kterým jsem nesmírně spokojená. Děkuji a MůjAltan vřele doporučuji!

Terézia Šoltésová, Rokycany

Výborná robota, velmi slušná trojice pracovníků a za 8 hodin byla tato chatka postavena. Jednoznačně nás překvapili vysokou úrovní své práce. Doporučujeme!

Zuzana a Maroš Oravcoví, Košice

Naše škola využila služeb firmy Můj Altán a musíme ji pochválit za kvalitně odvedenou práci. Žáci a učitelé mohou altán využívat bez obav o své zdraví. Děkujeme a vřele doporučujeme dalším zájemcům ☺

Mgr. Daniela Ďurkovská, Bratislava Riaditeľka ZŠ Sokolíkova

Výborná komunikace při objednávce. S montáží jsme byli spokojeni, cena odpovídá kvalitě. Domeček splnil naše očekávání, určitě doporučuji ostatním.

Peter Sirotnak, Veľký Šariš

Profesionální přístup, rychlá odpověď, dobré služby, zboží splnilo očekávání na 100%. Doporučuji.

Matúš Hovanec, Dovalovo

Zahradní altán byl již delší dobu naším snem, proto jsme velmi spokojeni s kvalitou, termínem dodání a montáží od této společnosti. Velice děkujeme za kvalitně provedenou práci

Michal Lacko, Stará Kremnička

Maximální spokojenost s komunikací. Vybavení a termín dodání byl dokonce kratší, než bylo dohodnuto a úplně top byla práce dvou chlapů na stavbě samotného domku - z naší strany naprostá spokojenost. Děkujeme!

Adela Birova, Choča

Byl jsem velmi spokojen s přístupem i s prací pracovníků přímo při stavbě domku. S domečkem jsme také velmi spokojeni, naprosto splňuje naše představy. Díky.

Ján Gonda, Levice