Elektrické vedení v dřevěné stavbě – praktické tipy pro bezpečnost

miniaturní domek vedle červeného otazníku

Chtěli byste si do zahradního domku, chatky či altánku zajistit svícení či možnost využívat elektrických spotřebičů? Elektrické vedení dodá dřevěné stavbě potřebný komfort, a tak ji budete moci plnohodnotně využívat – ať už k odpočinku, práci nebo posezení. Jak zajistit bezpečnou elektroinstalaci v dřevěné stavbě?

Elektrické zásuvky, svítidla či jiné elektrospotřebiče jsou v zahradních dřevěných stavbách vystaveny působení povětrnostních vlivů. Právě proto je důležité myslet na dostatečnou ochranu a bezpečnost. Zároveň je důležité myslet na ochranu elektrických kabelů, které jsou vystaveny mnohem vyšší vlhkosti než v interiérech.

Podle norem spadají dřevěné stavby do kategorie hořlavých materiálů. Proto se zásuvky, vypínače, svítidla či krabice pro rozbočení kabelů nesmí instalovat přímo na hořlavý materiál. Musí být odděleny buď dostatečnou vzduchovou mezerou nebo být použita nehořlavá tepelně-izolační podložka. Nejčastěji se využívají cemento-vláknité podložky.

Co se týče kabelů, měli byste ukládat jen samozhášivé nehořlavé kabely. Využít můžete kabely se zvýšenou odolností vůči šíření plamene, jako jsou kabely typu N2XH-J. Požární odolnost zvýšíte i instalováním kabelů do chrániček. Kabely se v dřevěných stavbách mohou umisťovat dvěma základními způsoby – podlahou nebo stěnou prostřednictvím zdířek vyvrtaných do dřeva. Rozhodnete-li se pro vedení stěnou, je dobré si předem promyslet, kudy elektroinstalace povede, protože pro rozmístění zásuvek, vypínačů či světel je třeba vrtat otvory.

Důležitým prvkem, který byste při elektroinstalaci dřevěné stavby měli zajistit, je proudový chránič. V dřevěné stavbě by se měla ochránit celá elektroinstalace proudovým chráničem, který má jmenovitý vypínací rozdílový proud nejvýše 300 mA. specifikovaných případech nebezpečí požáru nejvýše 30 mA.

Obecně se elektrické vedení do dřevěné stavby může realizovat dvěma způsoby, a to buď podzemně nebo nadzemně. Podzemní způsob je spolehlivější, ale o něco nákladnější než nadzemní. Napájecí kabel je skryt před vnějšími faktory, a tak se snižuje riziko poškození.

Elektroinstalace v dřevěné stavbě přináší své benefity a komfort. Nicméně je důležité, aby byla bezpečná a splňovala všechny náležité normy a podmínky. Rozhodně nepodceňujte zákonitosti elektroinstalace a v případě nejasností se vždy obraťte na odborníky.

Více informací si můžete pročíst na těchto linkách:

doprava zdarma

zdarma pro vybrané produkty

doprava zdarma

3 roční záruka

doprava zdarma

Impregnát zdarma